หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

ผลคะแนนสอบ

คะแนนสอบ


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

วันนี้ตัวแทนครูระดับปฐมวัยได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เด็กชายนาวา มหานิยม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ซึ่งสูญเสียคุณพ่อจากอาการป่วย วันนี้ตัวแทนครูระดับปฐมวัยได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เด็กชายนาวา มหานิยม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ซึ่งสูญเสียคุณพ่อจากอาการป่วย ...

ตัวแทนคณะครู ได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ ด.ญ.ศิรินิภา พิมพ์สวรรค์ นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่สูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุ วันนี้ตัวแทนคณะครู ได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ ด.ญ.ศิรินิภา พิมพ์สวรรค์ นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่สูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุ ...

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองจากการจมน้ำให้แก่เด็ก ๆ ชุมชนคลองแม่ลาย เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เล็งเห็นถึงปัญหาเด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนปิดภาคเรียน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองจากการจมน้ำให้แก่เด็ก ๆ ชุมชนค...

คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ให้ประชาชนที่มาทำบุญ ในงานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓ ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ให้ประชาชนที่มาทำบุญ ในงานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓ ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นจำนวน 1 หมื่นบาท ...

สื่อการสอน

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา มีโอกาสได้ต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เล็งเห็นในศักยภาพของโรงเรียน และขอสังเกตการณ์บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน, การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา มีโอกาสได้ต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เล็งเห็นในศักยภาพของโรงเรียน และขอสังเกตการณ์บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน, การจัดประสบก...

อ่านต่อ.. »

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 179 คน ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 179 คน ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ "แหล่งน้ำมันสิริกิติ์" อำเภอลานกระบือ เด็ก ๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดแหล่...

อ่านต่อ.. »

การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับปฐมวัย เขียนตามคำบอก คิดเลขเร็ว คัดลายมือ เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อและท่าทาง เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน
การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับปฐมวัย เขียนตามคำบอก คิดเลขเร็ว คัดลายมือ เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อและท่าทาง เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง...

อ่านต่อ.. »

ศูนย์ STEM สช.13 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา


STEM Education


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา