หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรมเพื่อสังคม

เทศบาลตำบลคลองแม่ลายจัดกิจกรรม "โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย" เทศบาลตำบลคลองแม่ลายจัดกิจกรรม "โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย" โดย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให...

วันนี้ตัวแทนครูระดับปฐมวัยได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เด็กชายนาวา มหานิยม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ซึ่งสูญเสียคุณพ่อจากอาการป่วย วันนี้ตัวแทนครูระดับปฐมวัยได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ เด็กชายนาวา มหานิยม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ซึ่งสูญเสียคุณพ่อจากอาการป่วย ...

ตัวแทนคณะครู ได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ ด.ญ.ศิรินิภา พิมพ์สวรรค์ นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่สูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุ วันนี้ตัวแทนคณะครู ได้นำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ ด.ญ.ศิรินิภา พิมพ์สวรรค์ นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่สูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุ ...

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองจากการจมน้ำให้แก่เด็ก ๆ ชุมชนคลองแม่ลาย เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย เล็งเห็นถึงปัญหาเด็กจมน้ำในช่วงฤดูร้อนปิดภาคเรียน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองจากการจมน้ำให้แก่เด็ก ๆ ชุมชนค...

คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ให้ประชาชนที่มาทำบุญ ในงานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓ ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ให้ประชาชนที่มาทำบุญ ในงานประจำปี ไหว้พระบรมธาตุเพ็ญเดือน ๓ ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม
ข่าวเหลืองขาวประจำเดือนกรกฎาคม

อ่านต่อ.. »

ศูนย์ STEM สช.13 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา


STEM Education


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ