Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการปร...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โรงเรียนบ้านวังทอง และโ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ระดับประถมศึกษากว่า 1,200 คน เข้าร...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวั...

อ่านต่อ.. »


จัดพิธีตักบาตรเทโว

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดพิธีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น กว่า ๑,๘๐๐ คน นำโดย นายทวีป และนางบุญเรือน เพชรเภรี ร่วมกันทำบุญตักบาตร โ...

อ่านต่อ.. »


โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีผู้เข้าสอบจากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และโรงเรี...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม "เปิดฟ้า...ตามหาดาว"

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จัดกิจกรรม "เปิดฟ้า...ตามหาดาว" กิจกรรมจิตอาสา ที่เปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ชมพื้นผิวของดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรท...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดประดู่ลาย

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดประดู่ลาย นำโดยนายทวีป และนางบุญเรือน เพชรเภรี ประธานที่ปรึกษา และ ดร.ทักดน...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ