หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

อ่านต่อ.. »


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประดู่ลาย...

อ่านต่อ.. »


งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดกำแพงเพชร)

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ทักดนัย เพชรเภรี เข้าร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดกำแพงเพชร) ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด...

อ่านต่อ.. »


World Green Mech Contest 201

ทีม Diamond โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ จากจำนวนผู้แข่งขัน 54 ทีม จาก 7 ประเทศ  ในการแข่งขัน  World Green Mec...

อ่านต่อ.. »


พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพร...

อ่านต่อ.. »


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำโดยนายทวีป เพชรเภรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้นำเทียนพรรษา วัตถุปัจจัยอื่น ๆ และต้นผ้าป่าที่ได้จากการร่วมทำบุญของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ไปถวายยังวัดประดู่ลาย และ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเเละกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเเละกิจกรรมวันสุนทรภู่

อ่านต่อ.. »


ร่วมพิธีรำพุทธบูชาถวายสักการะ แด่องค์พระญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ ๑)

คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จำนวน ๗๐ คน นำโดยนางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีรำพุทธบูชาถวายสักการะ แด่องค์พระญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม...

อ่านต่อ.. »


จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันลงนาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ใันเช้าวันอังคารที่ ๔ มิถุ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ