การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย - การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษ...

อ่านต่อ.. »


ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากา...

อ่านต่อ.. »


กำหนดปิดภาคเรียน

กำหนดปิดภาคเรียน

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา และโรงเรียนกวางตง ดูงาน STEM

ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรม เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" (Discovery was move)

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรม เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" (Discovery was move) เพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับเด็ก ๆ...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระบรมธาตุ ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระบรมธาตุ ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ในวั...

อ่านต่อ.. »


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมการแสดง Science Show กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ส...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

อ่านต่อ.. »


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประดู่ลาย...

อ่านต่อ.. »


งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดกำแพงเพชร)

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ทักดนัย เพชรเภรี เข้าร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดกำแพงเพชร) ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ