รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน0 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2079 (COVID - 19)

ประกาศโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เรื่องกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน0 ปีการศึกษา 2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2079 (COVID - 19) ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2079 (COVID - 19)

ประกาศโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2079 (COVID - 19) ...

อ่านต่อ.. »ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. หากไม่มารายงานตัว...

อ่านต่อ.. »


กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 และยกเลิกกิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ประกาศ หากม...

อ่านต่อ.. »


รสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และโรงเรียนอื...

อ่านต่อ.. »


กิจรรมการบรรยายรู้สำนึกในพระคุณของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพช

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจรรมการบรรยายรู้สำนึกในพระคุณของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรบรรยายใ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม "เจริญสุขวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรม "เจริญสุขวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดง...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำโดย ดร.ทักดนัย และนางวรวรรณ เพชรเภรี ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลั...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ