รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


เทศบาลตำบลคลองแม่ลายจัดกิจกรรม "โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย" โดย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีส่วนราชการ และเอกชนในท้องที่ รวมถึง ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ให้การต้อนรับ และนำตัวแทนนักเรียนไปแสดงความสามารถ ในวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ