รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดย ดร.ทักดนัย เพชรเภรี นำคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จำนวน 110 คน ร่วมกับลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) จังหวัดกำแพงเพชร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ