Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ทีม Diamond โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ จากจำนวนผู้แข่งขัน 54 ทีม จาก 7 ประเทศ  ในการแข่งขัน  World Green Mech Contest 2019 เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงค์โปร ญี่ปุ่น เวียดนาม เยอรมัน เป็นต้น


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ