รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดประดู่ลาย ซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ