รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรม เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" (Discovery was move) เพื่อสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะเน้นในเรื่ิองการเคลื่อนไหวของร่างกาย สร้างความสนุกสนาน และตื่นเต้นไปกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 521 คน เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ