Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย

- การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- การสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

- MATH - ENG Contest (MEC)

โดยมีนักเรียนผู้เข้าสอบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา และโรงเรียนอื่น ๆ อาทิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 411 คน ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ