ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563

กดที่นี้>>ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563


ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


28-29 ตุลาคม 2562 ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบในภาคเรียนที่ 1 สูงสุด 10 อันดับแรก (Top 10) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ