ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563

กดที่นี้>>ผลการเรียงลำดับการจัดห้อง ประจำปีการศึกษา 2563


ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebookหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


สถานีตํารวจภูธรเมืองกําแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางภาริณี พีระพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองแม่ลายเป็นประธานในพิธี และ พ.ต.ท.พรพิษณุ หมื่นหาญชุมพล สวป.สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูแดร์จาก สภ.เมืองกำแพงเพชร และผู้ปกครองนักเรียนกว่า 50 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีคนตาบอดร่วมสร้างสีสัน..
โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 195 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการครูแดร์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ