รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรม "เทศกาลตุรษจีน" ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นกว่า 1,850 คน ได้มีส่วนร่วม ด้วยการเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดจีนหลากหลายแบบ เพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาล และจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงเชิดสิงโต การแสดงรำพัดจีน การแสดงละครตลก "เปาบุ้นจิ้น" การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศจีน และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ