รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 และยกเลิกกิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ประกาศ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 064-0685893 หรือที่ครูประจำชั้นครับ..

สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานโรงเรียน ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปครับ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ