รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 064-0685893 ครับ..

หมายเหตุ เรียงลำดับรายชื่อตามเลขที่ใบสมัคร ไม่ได้เรียงตามคะแนนสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ