รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนเจริญสุขอุมวิทยา

สถานที่ตั้ง :  672 หมู่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เบอร์โทร :  0-5570-5545

แฟกซ์ 0-5570-5544

E-Mail : chareansuk.school@gmail.com

Facebook :   https://www.facebook.com/crs.school

Website:  https://www.crs.ac.th

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ