รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ

 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

" มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา ยึดมั่นกตัญญู อยู่อย่างพอเพียง "

 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ